MicroK8s

نحوه ایجاد یک Kubernetes Cluster با دسترسی بالا با MicroK8s

در این آموزش، نحوه ایجاد یک Kubernetes Cluster با استفاده از ویژگی MicroK8s ،HA را خواهید آموخت. به‌جای استفاده از چندین ماشین یا public cloud برای میزبانی Cluster، یاد می‌گیرید که چگونه از Multipass به عنوان پایه‌ای برای یک local cloud استفاده کنید. Kubernetes چیست؟ Cluster های Kubernetes برنامه‌های بسته بندی شده را به روشی […]

نحوه ایجاد یک Kubernetes Cluster با دسترسی بالا با MicroK8s بیشتر بخوانید »