localhost

Localhost چیست؟

یک راه خوب برای تصور localhost در شبکه های کامپیوتری این است که به آن به عنوان “this pc” نگاه کنید. این نام پیش فرض برای برقراری ارتباط با رایانه شما با استفاده از شبکه آدرس حلقه استفاده می شود.   آدرس حلقه دارای IP پیش فرض (127.0.0.1) است که برای آزمایش برنامه ها در […]

Localhost چیست؟ بیشتر بخوانید »